2014-05-07 |20:46:22 | Kategori:Allmänt

Live chat

Om du missade Victorias live chat som hon hade den 3 maj gör det inget! Nedan finns en hel timme om när V svarar på frågor och mycket mer! Värd att kolla på! :)
 
 
-Emma